EPM4X-30

-  เครื่องขัดเข็มแม่เหล็กไฟฟ้า ออกแบบมาให้สะดวกและใช้งานได้ง่าย  โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดกระบวนการและเวลาในการ 

   ขัดทำความสะอาดชิ้นงาน

-  การขัดด้วยเครื่องขัดเข็มแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถขัดและทำความสะอาดชิ้นงานชิ้นเล็กๆ หรืองานที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้  

-  หลังจากการขัดด้วยเครื่องขัดเข็มแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถนำต้นที่ได้ผ่านกระบวนการขัดแล้ว นำไปใช้งานได้ทันที

-  ทำความสะอาดชิ้นงานได้ครั้งละ 6 ต้น ต่อ รอบการทำงาน ( จำนวน 3 ช่องขัด ช่องละ 2 ต้นงาน )

-  เวลาในการขัดต้นงาน เพียงแค่ 3 นาที ต่อการขัดหนึ่งครั้ง

 

PO-10-EPM-4X30

แหล่งจ่ายไฟ
380โวลต์ 3เฟส 50Hz + กราวด์
กระแสไฟ
10 แอมป์
ระบบควบคุมเวลา
2ชุด สำหรับการตั้งเวลาหมุนซ้าย - ขวา และเวลารวม
พื้นที่ขัดงาน
Ø80 x (สูง)260มม.
ขนาดท่อขัด
Ø100 x (สูง)610มม.
ขนาดเครื่องต่อตัว
(กว้าง)800 X (ลึก)770 X (สูง)895มม.
น้ำหนัก
310 กก.