การทำต้นแบบ

การทำพิมพ์ยาง

กระบวนการฉีดเทียน

การผสมปูน

กระบวนการเผา

กระบวนการหล่อ

ทำความสะอาดและขัดผิว